Neart seirbhísí i nGaeilge beartaithe do Lá Fhéile Pádraig in Eaglais na hÉireann – Many Irish Language Services Planned For St. Patrick”s Day In The Church Of Ireland

www.twitter.com/churchofireland

Beidh neart seirbhísí ar siúl Lá Fhéile Pádraig, ina measc, an Eocairist in Ardteampall Naomh Pádraig, Ard Mhacha ag 10am.

Beidh seirbhísí i mBaile Átha Cliath, ina measc: An Chomaoineach Naofa, Ardteampall Naomh Pádraig, ag 9.00am agus an Eocairist (dátheangach), Teampall Naomh Papain, Seantrabh, ag 10.30am agus an Eocairist (dátheangach) i dTeampall Rath Fearnáin ag 10.30am. Beidh Comaoineach Naofa le cheol ó Aifreann Uí Riadach agus paidreacha i nGaeilge i dTeampall Naomh Eoin, Dumhach Thrá ag 11.00am.

I mBéal Feirste beidh An Chomaoineach Naofa, i dTeampall Naomh Seoirse, ag 1.00pm, Lá Fhéile Pádraig.

Beidh seirbhís i gCo. Chorcaí i dTeampall Naomh Muire, Carraigh Uí Leighin, Dé Satharn, 16ú Márta ag 7.30pm.

Beidh Comaoineach Naofa in Eaglais Choláisteach San Nioclas, Gaillimh, Lá Fhéile Pádraig ag 10.30am.

I Luimneach, Cill Dálua agus Ard Fearta, beidh Eocairist (dátheangach) i dTeampall Naomh Cronán, Ros Cré ag 10.30am.

I nDeoise Chaisil, Fearna agus Osraí, ceiliúrfar An Chomaoineach Naofa in Ardteampall Naomh Canice, Cill Chainnigh ag 10.30am agus beidh seirbhísí dátheangacha in ArdTeampall Naomh Muire, Port Láirge ag 10.00am agus Teampall Sean Mhuire i gCluain Meala ag 11.00. Beidh paidreacha i nGaeilge ag seirbhísí i dTeampall Naomh Pól, An Chathair, …read more

Read the full article here: http://ireland.anglican.org/index.php?do=news&newsid=5585


Submit a Comment