Interdenominational Irish Language Service

Dáta don Dialann

An tSeirbhís Idirchreidhmeach
Dé hAoine, 25 Eanáir 2019
Ardteampall Chríost, BÁC
8.00pm

Date for your Diary

Interdenominational Service
Friday, 25 January 2019
Christ Church Cathedral, Dublin
8.00pm

CUMANN GAELACH NA hEAGLAISE / The Irish Guild of the Church

Cúlra

Bunaíodh Cumann Gaelach na hEaglaise sa bhliain 1914 chun (1) meon na Sean–Eaglaise Ceiltí a choimeád beo in Eaglais na hÉireann agus baill na hEaglaise a chuireann spéis sa Ghaelachas a bhailiú le chéile, (2) úsáid na Gaeilge a leathnú san Eaglais, (3) iomainn agus ábhar diaga eile a bhailiú ó litríocht na Gaeilge agus (4) ceol agus ealaíon…

Read full article at ireland.anglican.org


Submit a Comment